Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på mail contact@myappleshoes.dk.
Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante
nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens vej 35,
2500 Valby
Website: www.forbrug.dk
Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: 4171 5050 (Hverdage 9:00-12:00)

Nyhedsbrev